За традициите, науките за духа и мерака в работата. Разговор с доц. д-р Веселка Тончева

За традициите, науките за духа и мерака в работата. Разговор с доц. д-р Веселка Тончева

Автор:

Мая Василева Иванова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 100, юли/август 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Казвам се Веселка Тончева и съм етномузиколог, но интересите и заниманията ми са по-широки – в областта на етнологията, фолклористиката и антропологията. Пътувам из България и Балканите, издирвам и записвам все още живи традиционни песенни и инструментални образци, документирам обреди и празници, нотирам фолклорна музика, пиша статии и книги, изнасям лекции, сценарист съм на филми, журирам фолклорни събори и фестивали, и въобще живея интересно.

 

Ключови думи:  

България, интервю, култура, народност