Тоталитаризъм в България

Тоталитаризъм в България

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 26, април 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Не съм сигурен, дали това е правилният термин (тоталитаризъм) за периода от 1944-1989 г. Тоталитарен иде от тотален – иначе казано обозначава стремежа на държавата да проникне и господства навсякъде: монопол върху средствата за производство, върху образование, култура и което е най-съществено – радикална намеса в личния и семейния живот, например низовите ОФ-организации, които можеха да решават и семейни проблеми. Това е евфемизъм, идещ да замести думите „комунизъм“ и „фашизъм“, когато не може да се произнесат. Понятието „тоталитарен режим“ се появява у нас след 1989 г., с който уж променящите се „социалисти“ се опитаха да се разграничат от предходния режим.

 

Ключови думи:  

Тоталитаризъм в България