Тихият свят на MP3-ката и шумът в нашия живот

Тихият свят на MP3-ката и шумът в нашия живот

 

Автор:

Гергана Рейжекова

 

Списание “Българска наука”

брой 88, април 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Като изследовател на алтернативната музикална сцена в България за мен се превърна в особен интерес откриването на корелации и съотношения между това колко положителна/негативна/агресивна една музика е и до каква степен самата музика сугестира общността, изгражда устойчиви повтаряеми образи и образци на подражание, налага модели на светоусещане, чиято деструктивност активно влияе върху успеха на нейните членове и нейните местни звезди.

 

 

Ключови думи:  

сугестия, автосугестия, хипноза