Тиберий Плавций Силван Eлиан и походът му в Крим

Тиберий Плавций Силван Eлиан и походът му в Крим

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 52, ноември 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Наместникът на Мизия Тиберий Плавций Силван Eлиан /Tiberius Plautius Silvanus Aelianus/ бил патриций от знатния род на Плавциите, отличили се с бляскава военна история. Дядо му, Марк Плавций Силван /Marcus Plautius Silvanus/ също бил римски генерал, син на Ургулания, близка приятелка на Ливия, /съпругата на император Октавиан Август и майка на Тиберий/. Бил женен за Ларция, с която имал две деца: Марк Плавций Силван  и Плавция Ургуланила, /първата съпруга на император Клавдий /. През 2 пр.н.е. бил консул. През 4 г. сл.н.е. бил проконсул на Азия. През 6/7 г. станал легат на провинция Галация и Памфилия в Мала Азия. През 7 г. той командвал двата легиона: legio IIII Scythica и legio V Macedonica против бунтуващите се панонци във Великото Илирийско въстание и помогнал на Авъл Цецина Север / първият управител на новата провинция Мизия/ да усмири региона.

 

Ключови думи:  

Тиберий Плавций Силван Eлиан и походът му в Крим