Тероризъм – психологични, социални и религиозни измерения

Тероризъм – психологични, социални и религиозни измерения

 

Автор:

Стефани Евгениева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 92, ноември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

От философията знаем, че песимизма е предварителната форма на нихилизма. В какво се състои силата на песимизма? В енергията на неговата логика. Нихилистичното следствие, вярата в липсата на ценности като последица на моралната оценка, породена от наличието на тази дълбока асиметрия, която обезсмисля съществуването. А именно осъзнаването, че не е страшно да си беден, а че каквото и да направиш, колкото и да се бориш, никога няма да постигнеш чуждия, западен начин на живот.

 

Ключови думи:  

тероризъм, психологични, социални и религиозни измерения