Тениодонти и тилодонти

Тениодонти и тилодонти

 

Автор:

Валентина Петкова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 33, януари 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Ранният Неозой е известен със своите архаични бозайници в повечето случаи със причудливи адаптации. Те често нямат живи преки потомци. Най-ярък пример за това са тениодонтите и тилодонтите, два изчезнали разреда бозайници, които еволюират в приблизително една и съща посока. И двата разреда включват средни до едри по размер животни, чиито предни зъби се разви- ват в големи бивни, а на крайниците си имат нокти. В началото двата разреда са считани за родствени, но днес е известно, че имат напълно самостоятелна история.

 

Ключови думи:  

Тениодонти, тилодонти