- Advertisement -

Текущи резултати от разработката на числени реализации по изчислителна флуидна динамика в институт за космически изследвания – БАН