Текущи резултати от разработката на числени реализации по изчислителна флуидна динамика в институт за космически изследвания – БАН

Текущи резултати от разработката на числени реализации по изчислителна флуидна динамика в институт за космически изследвания – БАН

 

Автор:

Константин Методиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 30, октомври 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Техниките за числена симулация по настоящем са на предния фронт в ета- пите на проектиране и рaзработка на всеки инженерен продукт. В наши дни в индустрията не се произвежда опитен образец преди да се тества на компютър. Това спомага за по-бързия и по-евтин дизайн на всеки индустриален продукт. Тези продукти, от своя страна, могат да бъдат изправени пред различни проблеми като неудовлетворителна работа, възникване на големи механични напрежения, динамична неустойчивост и корозия в случай на метали.

 

Ключови думи:  

 разработката на числени реализации, изчислителна флуидна динамика,  институт за космически изследвания, БАН