Технологии за развиващи се икономики или ритник за силен старт

Технологии за развиващи се икономики или ритник за силен старт

 

Автор:

Т. Федър

 

 

Списание „Българска наука“

брой 58, август 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Петрол, военните или университетска наука? Мартин Фишър, току-що приключил своята докторантура по теоретична и приложна механика в Станфордския университет, не е особено вдъхновен от перспективата за кариера в някоя от тези изследователски области и се втурва през 1985 г. в битката с бедността в развиващите се страни. Appropriate Technologies for Enterprise Creation – благотворителната организация, на която става съосновател, създава и продава инструменти в източната част на Африка. Днес в Кения, където организацията започва дейността си и където се е интегрирала най-дълбоко, приходите от целия бизнес, свързан с технологиите на ApproTEC, надхвър- лят 0,5% от брутния вътрешен продукт. Докторантските изследвания на Фишър са върху използване на акустиката за измерване на напреженията в алуминиеви сплави.

 

Ключови думи:  

Технологии за развиващи се икономики или ритник за силен старт