ТЕФЛОН – ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ТОКСИЧНО ДЕЙСТВИЕ