ТЕФЛОН – ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ТОКСИЧНО ДЕЙСТВИЕ

ТЕФЛОН – ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ТОКСИЧНО ДЕЙСТВИЕ

 

Автор:

Веселина Михалева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 25, март 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Тефлон е търговското наименование на синтетичният материал политетрафлуоретилен. Той притежава уникални свойства, и има редица приложения, като едно от най-разпространените е използването му като покритие на незалепващи съдове за готвене. Въпреки че тефлонът не е токсичен, направени изследвания показват, че при определени температури от тефлоновите съдове се отделят опасни частици и газове, които са токсични вторични продукти. Според изследванията, газовете отделени от съдовете за готвене са комплексна смес, която се изменя с измененито на температурата. Не са правени изследвания за това дали отделените газове се натрупват в готвената храна, но някои от компонентите в тях са с високо токсично въздействие върху хората.

 

Ключови думи:  

политетрафлуоретилен, Тефлон, токсичност