Търсене
Close this search box.

Стратегическо планиране и управление

Изготвил: Катя Еремиева

Понятието “стратегия” е образувано от древногръцката дума “stratos” – армия. Съвременната трактовка на думата “стратегия” се определя като план за действие в конкретна ситуация, зависещ от постъпките на опонента. Стратегията е определяне на дългосрочните основни цели и задачи на конкретна структура /фирма или държавна организация/ и приемане на курс за действие и разпределение на ресурсите, необходими за поставените цели. Съществува важна зависимост: управленската структура трябва да е производна на нейната стратегия. Преди да се формира стратегията е необходимо да се създаде потенциал за разработване на стратегията, а след това, ако е необходимо да се измени потенциала за реализацията на стратегията.         Стратегиите се делят на:

– управленческа /изменения при висшия ръководен персонал/

– стратегия на съкращение /съкращаване на хора, запаси, губещи фирми/

– стратегия на растеж /внедряване на нови продукти или технологии, увеличаване на обема/

– стратегия на преструктуриране /внедряване на нови производствени методи и проектирането на нови организационни структури/

 Други видове подразделения са:

– стопанска /свежда се до конкурентната насоченост на дадено стопанско звено

– корпоративна /отнася се до решенията засягащи дейностите по които фирмата / държавната структура се конкурира и начина на разпределение на ресурсите/

– институционална /как фирмата/държавна структура дефинира и формира основния си облик, как целенасочено създава и как обвързва служителите с целите/

Според характера си стратегиите биват:

– настъпателни – основното е атаката, изненадата, с цел разширяване на производството и подобряване на качествените параметри

– дефанзивни – запазват се съществуващите позиции или се  минимизират загубите

Според обекта стратегиите са структурни, производствени, технологични, пазарни,организационни.

Според маниера на действие – защитни, динамични, на договаряне.

Планирането е процес, при който ръководството гледа в бъдещето и открива алтернативни начини за действие. Чрез него фирмата или организацията определя какво иска да направи, кога и как да направи и кой конкретно ще го извърши. Планирането се осъществява както за всяка отделна дейност, така и за всяко ниво на управление на фирмата или организацията. Значението на планирането може да се търси в следните основни насоки:

Моля, не пропускайте това (1 минута четене)

БГ Наука моли за вашата подкрепа. Ние сме организация с нестопанска цел и се борим за каузата да направим науката по-близка до хората, като създаваме статии, видеа, аудио материали и други видове полезно и лесно разбираемо съдържание, безплатно в интернет.

Нямаме реклами в сайта и може да се чете приятно и лесно. Това пространство е ваше. 

Не бъдете от тези 99%, които подминават това съобщение. Бъдете от хората, които искат промяна.

Направете услуга на себе си и подкрепете БГ Наука, като се абонирате за 9 лв. на месец за сп. „Българска наука“

Ако можете да си позволите по-голяма сума може да направите Еднократен/Вечен абонамент за БГ Наука или да направите дарение към “Сдружение Форум наука” за повече безплатно полезно научно съдържание на български език. Повече тук >>

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.