Стереотип, авторефлексия или натраплив ритуал – един случай с продължение

Стереотип, авторефлексия или натраплив ритуал – един случай с продължение

Автор:

д-р Вяра Границка

 

Списание „Българска наука“

брой 105, януари 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Представен е проективен анализ на ритуалното творчество на момиче с Детска церебрална парализа, проследено в тригодишен период. Разгледани са проективно-знаковата и символна характеристика на изображенията през теорията на арттерапията и гещалтпсихологията. Изведени са смисълът и значението на ритуалността в психологическия процес на справяне с болестта.

 

Ключови думи:

арт-терапия, абстрактни рисунки, проективна диагностика, гещалтпсихология, стереотип, ритуал

 

READ ARTICLE