Статия 3 брой 68

Аспирационна липектомия в комбинация със субареоларна жлезна резекция при пациенти с гинекомастия

Автори:

Д-р Владимир Василев. ДМ , Д-р Христо Лозанов ДМ

 

Списание “Българска наука”

брой 68, юни 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Гинекомастията е заболяване което все по често се среща при млади пациенти, поради модното увлечение по фитнес упражнения съчетани с честият прием на анаболни стероиди, както и един не малък процент затлъстяване в ранна предпубертетна и пубертетна възраст. Това наложи промяна в планирането на оперативното лечение. На оперативно лечение подлежат пациенти с изразе-на гинекомастия, която не се повлиява от лечението на основното заболяване както и случаите с общо затлъстяване, т. нар. псевдогинекомастия. Нашият опит показва, че прилагането на аспирационна липектомия в комбинация със субареоларно премахване на жлезният паренхим позволява бързо, ефективно и относително безкръвно намаляване на обема на гърдата, с постигане на много добри естетични резултати.

Ключови думи:

гинекомастия