Статистически анализ на откази в системите на въздухоплавателно средство по данни от средствата за обективен контрол

Статистически анализ на откази в системите на въздухоплавателно средство по данни от средствата за обективен контрол

 

Автор:

Иван Молов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 78, май 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Демонстирано е приложение на статистически модел за намиране на количествени надеждностни характеристики на системи на въздухоплавателно средство чрез използване на реални опитни данни за откази в системите, събирани в специално разработена информационна система в процес на експлоатация конкретно въздухоплавателно средство за период от 6 месеца от бордните средства за обективен контрол.

 

Ключови думи:  

Статистически анализ,  откази в системите на въздухоплавателно средство, данни от средствата за обективен контрол