Средновековно Търново – храмовете

Средновековно Търново – храмовете

 

Автор:

Галахат

 

 

Списание „Българска наука“

брой 24, декември 2009 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Представата за един средновековен европейски град едва ли ще е пълна без черковните сгради. Тъй че в поредицата от теми за Търново беше логично да се появи и за столичните храмове на ВБЦ. За разлика от периода на ПБЦ, през който са строени монументални църквни сгради като архиепископската базилика в Плиска, Кръглата църква в Преслав и др., то храмовите сгради от времето на ВБЦ са с доста по-скромни размери. От една страна това се дължи на намалялата икономическа и политическа мощ на владетелите и болярите.

 

Ключови думи:  

Средновековно Търново, храмовете