Средновековният град Червен

Автор: Йордан Василев, магистър по български език и история

Крепостта Червен през XII век. В. Горанов, CC BY 2.5
Крепостта Червен през XII век. В. Горанов, CC BY 2.5

Средновековният град Червен се намира на 500 м северно от едноименното село в Русенска област, в местността Калето. Тя представлява скален нос дълъг близо 1000 м и широк около 200 м. Средновековният град е бил опасан от завоите на река Черни Лом, която извира от село Лиляк, Търговищка област. Този скален нос се намира по-ниско от околните брегове и е естествено прикътан. Почвите в долината на река Черни Лом са алувиално-ливадни, а по бреговете – карбонатни или типично черноземни.

Средновековният град Червен се намира по-близо до река Дунав, отколкото до старата столица Търново. Климатът е умерено-континентален, със студени зими и горещи лета – типичен за Крайдунавската област.

Всички тези природни дадености благоприятстват феодалното земеделие и скотовъдство, поддържането на болярско семейство и войска.

Местните жители свързват името Червен с оцветяването в червено на близките скали при поройни дъждове. Това обяснение не е много състоятелно, тъй като на местния диалект ударението на прилагателното „червен” пада на последната сричка, а на името на града – върху първата. Първи Т. Успенски и К. Шкорпил свързват името Червен с надпис на гръцки от Х век край Шумен (Известия русского археологического института Константинополя, 10, 239). За първи път името Червен се споменава в домашни извори в Българска апокрифна летопис от XI век (Й. Иванов. Богомилски книги и легенди, 1925, 287). Петър Мутафчиев погрешно тълкува старобългарския глагол „сьзда” като „изгради из основи, тури основи на”, тъй като споменатите още Несебър и Щип не са „създадени” от Петър Делян, визиран в хрониката. Всъщност, глаголът означава „възобнови, поднови, укрепи отново”.


РЕКЛАМА:

***

За първи път името на средновековния град Червен се споменава в Апокрифна българска летопис. Нейният разказ стига до средата на XI век, когато най-вероятно е написана. Името на града се свързва с това на цар Гаган (най-вероятно Петър Делян) и възобновените от него крепости Несебър и Щип, наред с Червен. Името на града е славянско, което показва, че градът е съществувал още по времето на Първата българска държава, преди византийското владичество.

Цялата статия е публикувана в брой 107 на сп. Българска наука: тук!

Абонирайте се за списанието тук!


Европейска нощ на учените 2022 г.: