Средновековната устройствена структура на София – аналогия с древнобългарски примери

Средновековната устройствена структура на София – аналогия с древнобългарски примери

 

Автор:

Емил Момчилов Йорданов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 50, септември 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

София е от най- старите градове в Европа. В историческото му развитие има характерни моменти, които правят наследената пространствена структура отличителна от повечето съответстващи по хронология на големи европейски градове – напр. според теорията за пълна подмяна на уличните направления след Освобождението (приложена сравнителна схема от кадастрални планове 1878-1879г.).

 

Ключови думи:  

Средновековната устройствена структура на София, аналогия с древнобългарски примери