- Advertisement -

Средновековната устройствена структура на София – аналогия с древнобългарски примери