Средновековната устройствена структура на София – аналогия с древнобългарски примери