Сравнителни политики между читалищата в град Добрич, Каварна и Тервел

Сравнителни политики между читалищата в град Добрич, Каварна и Тервел

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 49, юли/август 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Едва ли има българин, който да не трепне при споменаването на съкровената дума – читалище. Дълбоко в душата ни всеки от нас е скътал магията на първото докосване до знанието в сътворения от духовната жажда на нашите възрожденци „неръкотворен храм на истинност и духовност“ изразени с крилатата фраза поставена във всяко читалище: „Да Те възвися…“, която се отнася за Бог, вяра, народност, култура и всяко знание.

 

Ключови думи:  

Сравнителни политики между читалищата в град Добрич, Каварна и Тервел