Сравнителни политики между читалищата в град Добрич, Каварна и Тервел