Space Camp Turkey – Голяма Наука за Малки Хора

Space Camp Turkey – Голяма Наука за Малки Хора

 

Автор:

Атанас Симов

14 г.

 

 

Списание „Българска наука“

брой 95, февруари 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Науката може да бъде вълнуващо изживяване, с което покоряваме светове. Тя кове бъдещето, открива ни неограничени възможности да изследваме света – извън рамките на времето и пространството. Чрез нея стигаме до места, за които един човешки живот не би бил достатъчен. Често заниманията с наука са привилегия на възрастните. Благодарение на интернет и неограни- чения достъп до информация обаче, става все по-достъпна и за деца и младежи. Възможностите да се занимава едно дете с наука са много по-големи, отколкото преди 50 години. Не винаги учили- щето успява да ги осигури особено що се отнася до космически науки! Казвам се Атанас Симов и уча в математическа гимназия “Д-р Петър Берон”, гр. Варна и през 2016 г. кандидатствах за участие в космическия лагер Space Camp Turkey. С есето ми на тема “Марс, Земята и скритата Вселена” спечелих стипендия и през август 2016 г. заминах. Целта на тази статия е да ви разкажа за моята малка стъпка в космоса, която беше голям скок за мен. Защо, може би се питате? Кое може да е толкова важно за един младеж на 14 години, когато говорим за космически науки? Не е ли вече ста- ромодно да искаш да станеш астронавт или учен? Моят отговор: Напротив.

 

Ключови думи:  

астрономия, Space Camp Turkey, наука