Солената вода на Марс

Солената вода на Марс

 

Автор:

Алфред Макюън

 

 

Списание “Българска наука”

брой 82, октомври 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Това изображение показва централните планини на кратера Хейл на Марс, едно от четири места на планетата, където учени потвърдиха на специална пресконференция на 28.09.2015 г. за наличие на течащи соленоводни потоци, наречени периодични ивици (RSL). Те са сезонно активни потоци и се простират надолу по слоя почва и скали, най-вече в посока северозапад (горе ляво).

 

Ключови думи:  

вода на Марс, Марс