- Advertisement -

Софтуер, който разпознава лицето на всеки минувач, е готов за пазара