София – Европейска столица на културата

София – Европейска столица на културата

 

Автор:

Деница Йотова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 51, октомври 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

След проведената на 27 май 2011г. Софийска конференция за Европейските столици на културата пред София се очертаха множество възможности. През 2019г. по програмата за Европейска столица на културата ще бъдат избрани един български и един италиански град. Стана ясно, че София притежава не само потенциала да се справи с конкуренцията на останалите български градове, но и да се нареди сред най-успешните културни столици в Европа. Подготвянето на кандидатурата й се намира в своя най-активен първоначален етап на изграждане на концепция, създаване на партньорства и планиране на културната политика в дългосрочен план.

 

Ключови думи:  

София, Европейска столица на културата