Социална структура и демографски процеси на българското население през ХV – ХІХ век

Социална структура и демографски процеси на българското население през ХV – ХІХ век

 

Автор:

Калина Хицова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 32, декември 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Статията има за цел да разгледа социалната структура на българското население през периода на Възраждането. За целта ще се опитам да проследя демографските процеси на българските земи, както и причинноследствената връзка помежду им.

 

Ключови думи:  

Социална структура, демографски процеси, българското население, ХV – ХІХ век