Социална Динамика.Разкази за социалната динамика Разказ No1: екскурзия из галактиката на идеите на Гумильов

Социална Динамика.Разкази за социалната динамика Разказ No1: екскурзия из галактиката на идеите на Гумильов

 

Автор:

Николай К. Витанов, Институт по механика – БАН
Златинка И. Димитрова, Институт по физика на твърдото тяло – БАН

 

 

Списание „Българска наука“

брой 96, март 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

И тъй, преди двадесетина (че и вече станаха повече) години, един от нас (а именно първият автор) храбро беше решил да плува в необятните води на науката за сложните системи. Условията бяха благоприятни. Храбрецът наш беше млад и като така не мислеше много, че може и да се провали, и да се удави в дълбоките води. Освен това, нашият човек беше в Германия, а учителите му бяха доста добри. И тъй, знанията започнаха да преливат от германските библиотеки и от германските про-фесорски глави в главата на младежа. Германците го караха да прави странни неща – покрай книгите на Хакен, за

 

 

Ключови думи:  

идеите на Гумильов, социална динамика, история