Социализацията на историческото наследство и образованието чрез наследство

Социализацията на историческото наследство и образованието чрез наследство

 

Автор:

Румяна Михнева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 50, септември 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Нарастването на обществената роля и значимост на културно-историческото наследство съответства на тенденциите за особеното място, което си отвоюва културния туризъм в света. В този контекст става и развитието на схващането за това какво следва да се подразбира както под “културно наследство”, как то се съотнася към икономиката и туризма като инструмент за постигане на определени икономически цели.

 

Ключови думи:  

Социализацията на историческото наследство и образованието чрез наследство