Случайност и необходимост в природата- тихизмът на Чарлс Пърс

Случайност и необходимост в природата- тихизмът на Чарлс Пърс

 

Автор:

Николай Иванов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 26, април 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Името на американския прагматист Чарлс Пърс (1839-1914) изпъква сред най-видните умове в историята на американската философия и наука. Геодезист, астроном, математик, логик, семиотик и философ, той се заема с решаването на задачи и проблеми на различни научни дисциплини, оставяйки ярка следа в някои от тях 1 . Пърс, първият философ, прокламирал Прагматическия принцип2 , създава своя метафизика, основана на постиженията на съвременната наука. Основана на доктрината за Трите категории3 , на еволюционизма, на агапизма4 и синехизма5 , научната метафизика на Чарлс Пърс рисува картината на една развиваща се, движена от закономерности и случайности вселена, която, съгласно принципа на непрекъснатостта, се приближава към етапа на финално конвергиране на всички идеи, на цялото ни знание, етап, в който ще са налични само закономерности и хармония.

 

Ключови думи:  

Пърс, прагматизъм, тихизъм, случайност, детерминизъм