По следите на езеровския дейнотериум

По следите на езеровския дейнотериум

Автор:

Вилиана Божинова

 

Списание “Българска наука”

брой 108, юни 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Дни преди 26 ноември (Димитровден) статията на Ив. Вапцаров се оказва ключова за г-н Ковачев. В нея той прочита нещо, което завладява голяма част от съзнанието му. Авторът на тази статия съобщава, че около с. Езерово, Първомайско, през 1967 г. е бил намерен зъб от мастодонт. Асеновградският учител по биология е решен да проучи този район. Първото, което прави е да отиде при Иван Попов – директора на училището. Пита го дали знае нещо по този въпрос, но получава отрицателен отговор. Отишъл и при кмета Тончо Тенев Баров да му зададе същия въпрос, но не получил по-различен отговор. Председателят на ТКЗС Никола Цветков също не знаел.

 

Ключови думи:

езеровския дейнотериум

 

READ ARTICLE