Скорец пред прага – проект за градското биоразнообразие

Скорец пред прага – проект за градското биоразнообразие

Автор:

гл.ас.д-р. Атанас Грозданов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 100, юли/август 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Една от най-важните мисии на студентски клуб Скорец към Биологически факултет на СУ е популяризирането на добри практики за опазване на биоразнообразието. Това беше и основната причина да разработим микропроекта “Скорец пред прага”, чрез който да покажем някои от тези практики в градски условия, в зелените площи около Биологическия факултет, където ежедневно минават стотици студенти биолози, както и много граждани.

 

Ключови думи:  

Скорец, биоразнообразие