Скандинавският „шахмат” хнефатафл и легендата за фризийското клане 

Скандинавският „шахмат” хнефатафл и легендата за фризийското клане

 

Автор:

Манол Глишев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 74, януари 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В 1732 г. шведският естественик Карл Линей споменава в дневника на лапландската си експедиция, че местното население играе нещо, бегло наподобяващо шахмат. Забавлението носи латинизираното име „таблут”, тоест буквално „игра върху дъска” и, също като шаха, е военна абстракция. Дъската е разделена на 9х9 квадрата, от които четирите ъглови и централният представляват „крепости”. Шестнадесет черни пула или „московити”, разположени в четири групи по периферията на игралното поле, обсаждат девет бели или „шведи”, първоначално разположени в центъра. Една от белите фигури е „крал”, чиято стартова позиция е в централната крепост или „тронна зала”. Играта е походова.

 

 

Ключови думи:  

Скандинавският „шахмат” , хнефатафл,  легенда, фризийското клане