Скачащи гени са научили бозайниците на вътреутробна бременност

Скачащи гени са научили бозайниците на вътреутробна бременност

 

Автори:

Димитра Лефтерова

д-р Чавдар Черников

 

 

Списание „Българска наука“

брой 75, февруари 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Вътреутробното развитие на животните се е появило благодарение на прескачащи генетични елементи, които мобилизират старите гени за нова задача. При вътреутробното развитие има редица предимства: ембриона се развива в по-стабилна среда, той е по-добре защитен от враговете, хранителните вещества постъпват в него от майчиния организъм, а не от неголям запас в яйцето или хайвера и т.н. Всичко това позволява да се удължи развитието на зародиша и напълно да се формира неговата сложна физиология.

 

 

Ключови думи:  

Скачащи гени,  бозайниците, вътреутробна бременност