Системен анализ на структурните проблеми на медийното пространство

Системен анализ на структурните проблеми на медийното пространство

 

Автор:

гл. ас. д-р Лъчезар П. Томов

 

Списание “Българска наука”

брой 88, април 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Следствие от това е, че не само бъдещето е неясно, но и настоящето е неразбираемо, когато се отразява в кривото огледало на медиите, по начина, по който те работят сега. Става дума не само за лошите медии, а дори и най – добрите, съставени от образовани и стремящи се към обективност хора. Така както историцизмът е несъстоятелен опит за предсказване на бъдещето поради доминиращата роля на неопределеността, сензационализмът е несъстоятелен опит за обяснение на обществото поради начина на взаимодействие на медиите с хората, усилващ техните вродени деформации в оценките за риска по начин, който намалява, а не увеличава нашето знание в най – лошия случай.

 

 

 

Ключови думи:  

структурните проблеми на медийното пространство, медии, информатика