Системен анализ на структурните проблеми на медийното пространство