СИСТЕМАТА „ХАУАЛА“ КАТО ТИПОЛОГИЯ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА И РАДИКАЛИЗМА (II част)

Автор: Д-р Гергана Йорданова

На пръв поглед е трудно да бъде направено ясно разграничение между законни и незаконни Хауала транзакции от гледна точка на легитимността на произхода на паричните средства, обект на трансфериране и тяхното предназначение. Ето защо във финансовата теория и практика на Индия и Пакистан, а в последствие и в целия свят, се разграничават условно два типа транзакции на Хауала пазара: „бяла Хауала“ и „черна Хауала“. Като „бяла Хауала“ се класифицират всички законни операции на прехвърляне на парични средства между свързани помежду си лица, които при относителни фактически обстоятелства биха могли да докажат законния произход на трансферираните авоари и последващото им предназначение. „Черна Хауала“ е термин, който описва незаконните транзакции между лица, които привидно не са свързани, нарушили са връзката с източника на средствата и не са в състояние (вкл. чрез умишлено прикриване) да докажат произхода и предназначението им.

Независимо от тази условна класификация е възможно извършването на незаконни операции и посредством „бяла Хауала“, каквито се регистрират често, вкл. вече и у нас. През пролетта на 2012 г. при международна полицейска операция, реализирана и на територията на Република България, в Пловдив е арестувано лицето Хайян Ахмед Абед, гражданин на Република България и Република Сирия [1]. Повдигнати са му обвинения за „нерегламентирана банкова дейност“ посредством опериране на системата „Хауала“ на българска територия. На практика би могло да се приеме, че арестуваното лице е първият официално разкрит от властите хауаладар у нас. В хода на разследването се установява още че същото е съдружник на българската гражданка от турски произход Ширин Ибрахимова Газиюмерова, която според Легия „Антимафия“ е „собственичка“ на най-големия дял китайско и турско карго у нас, внасяно през Митница – Пловдив [2].

През есента на 2013 г. САД „Финансово разузнаване“ на ДАНС разкрива нов оперативен случай по системата „Хауала“. В рамките на един календарен месец две физически лица, свързани помежду си в качеството им на съпрузи, граждани на Афганистан и пребиваващи у нас със статут на бежанци, получават общо над 180 парични преводи за дребни по номинал суми. Парите са получени на едни и същи календарни дати, от едни и същи хауаладари, опериращи на територията на 15 държави в Близкия Изток и Европа [3]. През 2014 г. мониторинговият механизъм над паричните преводи със сетълмент от типа „Хауала“ продължава да действа и засича нови оперативни случаи в България.


РЕКЛАМА:

***

Посочените казуси, както и други последващи операции потвърждават хипотезата на анализаторите, че в България вече съществува пазар на парични услуги със сетълмент от типа „Хауала“ и е изградена прилична мрежа от хауаладари. Въпреки че в една част от наблюдаваните транзакции става въпрос за дребна по номинална стойност ликвидна подкрепа на бежанците у нас от техните роднини от Близкия и Среден Изток и Северна Африка, в друга биха могли да се допуснат операции, класифицирани като „черна Хауала“ за редица съмнителни по своя легален характер дейности – контрабанда, подкупи, политическа корупция, рекет, финансиране на религиозни организации и мероприятия, покупка на оръжие и боеприпаси и др.

Четете повече ТУК.


Европейска нощ на учените 2022 г.: