Система за устойчиво развитие BREEM

Система за устойчиво развитие BREEM

 

Автор:

Анета Райчева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 93, декември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В днешното съвремие на бърз технологичен растеж, на внедряване на съвременни технологии в областта на проектирането, строителството и изпълнението, се заражда и едно направление, продиктувано от нуждите, както на човека, така и от това на използваните невъзобновими и ограничени ресурси на природата. С появата, бързото популяризиране и възможността за широк спектър на прилагане на понятието устойчиво развитие, се полагат и основите на най- ва- жната част от него – устойчиво строителство. Това е отговорен подход към околната среда, разумно изразходване на нейните ресурси, метод за създаване на конструкции и използване на процеси в проектирането и изпълнението, които са ресурсно ефективни през целия жизнен цикъл на сградата.

 

 

Ключови думи:  

Система за устойчиво развитие BREEM, съвременни технологии