Синдром на марфан

Синдром на марфан

 

Автор:

Александър Генков Конаков

 

 

Списание „Българска наука“

брой 49, юли/август 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Синдромът на Марфан (на латински език: Marfan syndromum) е мултисистемно нарушение на съединителната тъкан със значителна заболеваемост и преждевременна смъртност с най-чести прояви в сърдечно-съдовата, скелетната и очната система. Той е открит и описан за първи път през 1896 г. от парижкия професор по педиатрия Антоан Бернар Жан Марфан (1858- 1942 г.), който съобщава за необичайно дългите и тънки крайници и пръсти на ръцете и краката и за други скелетни аномалии, констатирани при прегледа на 5-годишното момиченце Габриел. Ето защо и до днес синдромът се нарича на негово име.

 

Ключови думи:  

Синдром на марфан