Син език

Син език

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 23, октомври 2009 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

С иния език за първи път е описан в Южна Африка, но от тогава е описан и в други тропични и субтропични области. От 1999г е имало доста чести явявания на това заболяване в страните от Европа – Гърция, Италия, Франция и Испански острови (Balearic). Също са описани и случай в България, Хърватска, Македония, Косово и Югославия. Серотиповете са 2,4,9 и 16. Явява се, че вируса идва от Турция и Северна Африка.

 

Ключови думи:  

Син език