Симултантно лечение при гилотинна ампутация на долен крайник в комбинация със свободна кожна автотрансплантация