Симултантно лечение при гилотинна ампутация на долен крайник в комбинация със свободна кожна автотрансплантация

Симултантно лечение при гилотинна ампутация на долен крайник в комбинация със свободна кожна автотрансплантация

 

Автор:

Христо Лозанов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 63, януари 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Свободната кожна трансплантация е метод на избор, който се прилага съобразно тежеста на травмата и големината на хирургичната ексцизия преди това. Целта на това изследване е да определи мястото на тази хирургична методика в областта на спешната медицина. Свободната кожна пластика е приложена при двама пациенти, тъй като следствие на гилотинна ампутация е трудно приложението на дистантни ламба, а и общото състояние на пациентът в такива случаи е тежко. Най- често с несвободна кожна пластика са покривани функционално важни дъл- боко лежащи структури, а със свободната кожна пластика – грануларащи рани. В тези случай от особено значение е вида на операцията. Предпочитани са от нас тези операции с по- малка травматичност на операцията и добър резултат, отколкото да се подходи към тежки и не винаги успешни реконструктивни операции със ламба от разстояние или свободни такива.

 

Ключови думи:  

Симултантно лечение при гилотинна ампутация, долен крайник,  комбинация със свободна кожна автотрансплантация