Silhouette soft. Нов метод за лицево подмладяване

Silhouette soft – нов метод за лицево подмладяване

 

Автори:

Д-р Христо Лозанов ДМ, Д-р Владимир Василев ДМ

 

Списание “Българска наука”

брой 68, юни 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Силует софт е нов метод за подмладяване на лицето. Методът се състой в имплантиране на конци, които са изградени от полимлечна киселина, като върху конците са разположени конуси, които са с насоченост бидирекционално (в две противоположни насоки). Конците са напълно резорбируеми и след изтичане на 1 година може да се счита, че се разграждат от организма.

Ключови думи:

лицево подмладяване