Що е палеоботаника и има ли почва у нас? Част II

Що е палеоботаника и има ли почва у нас? Част II

Автор:

доц. Владимир Бозуков

 

Списание „Българска наука“

брой 106, февруари 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

„Почвата е повърхностният рохкав, изветрен пласт на земната кора. Тя има сложен състав и структура. Основното свойство на почвата е нейното плодородие – способността ѝ да осигурява хранителни вещества, вода, въздух и топлина на растенията.” Така започва във вездесъщата Уикипедия, описанието на значението на тази звучна българска дума. Или с други думи: на сушата, всичко започва с почвата. След нея идват растенията, след тях – и животните.

В нашата България почви – дал Бог. Къде плодородни, къде по-малко. Но как стои въпросът с почвата, от която се е появила и развивала българската палеоботаника?

 

Ключови думи:

Палеоботаника, почва, растения

 

READ ARTICLE