Що за животно е бинтуронга?

Що за животно е бинтуронга?

 

Автори:

Димитра Лефтерова

д-р. Чавдар Черников

 

 

Списание „Българска наука“

брой 74, януари 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Отдавна забравен произход има името на едно странно животно – бинтуронг. Бинтуронгът Arctictis binturong или още наричан котко-мечка (bearcat), не е нито котка, нито мечка. Дълго време е бил определян към семейството на Енотите, но в крайна сметка е отделен в самостоятелен род Arctictis към семейството на Виверовите (Viverridae), наричани още Пълзящи котки. Името на латински Arctictis означава мечка – невестулка. Хората описват бинтуронга, като животно, което има котешка муцунка, тяло на малко мече и опашка на маймуна.

 

 

Ключови думи:  

 бинтуронга