Школа за средновековна фехтовка „Мотус“ или „Бъдещето на Фехтовалното изкуство е в неговото минало“

Школа за средновековна фехтовка „Мотус“ или „Бъдещето на Фехтовалното изкуство е в неговото минало“

 

Автор:

Здравко Пеев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 44, януари 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През последните 15 години се наблюдава засилен интерес в световен мащаб към алтернативното изучаване на европейското средновековно културно наследство и популяризирането му по нестандартни начини. Един от клоновете на това културно наследство е традиционното военно изкуство практикувано от средновековния човек или така наречената историческа фехтовка. По какво тя се различава от това което можем да видим в една историческа възстановка или от спортната фехтовка?

 

Ключови думи:  

Школа, средновековна фехтовка „Мотус“, или Бъдещето на Фехтовалното изкуство е в неговото минало