Семейство Вивери (Viverridae)

Семейство Вивери (Viverridae)

 

Автор:

Константин Йорданов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 44, януари 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Виверите са едни от най-древните и примитивни хищни бозайници. Първите им предшественици, появили се преди около 50 млн. г., са смятани за прародители на целия подразред Felioformia. Kingdon казва, че виверите за хищниците са това, което са лемурите за висшите примати. Представени са в 4 подсемейства, 14 рода, 34 вида и най-малко 79 подвида. Един вид е Критично застрашен , 1 вид е Застрашен, 9 вида са Уязвими, няма изчезнали видове от 1600 г. насам. Класификация на Viverridae все още не е напълно утвърдена и е предмет на много сериозни полемики.

 

Ключови думи:  

Семейство Вивери, Viverridae