Семейство Скунксови (Mephitidae)

Семейство Скунксови (Mephitidae)

 

Автор:

Константин Йорданов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 49, юли/август 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

„Les enfants du diable” или деца на дявола! С тази фраза католическият мисионер Габриел Сагар-Теодат ги описва в своята „История на Канада“ през 1636 г. Необичайно уголемените за разред Хищници жлези в основата на опашката на скункса, от които той изстрелва течност с непоносима миризма срещу потенциалните неприятели, са причина за неговата лоша слава. При Зурлестия скункс на Молина (Conepatus chinga) например този секрет има силен серен мирис (C4H7SH). Дълго време Скунксовите (Mephitidae) бяха считани за част от семейство Порови (Mustelidae). Последните ДНК анализи показват повече близост до Procyonidae (Енотови) и дори до морските хищници Phocidae (тюлени), Odobenidae (моржове) и Otariidae (морски лъвове).

 

Ключови думи:  

Семейство Скунксови, Mephitidae