Семейство Мангусти (Herpestidae)

Семейство Мангусти (Herpestidae)

 

Автор:

Константин Йорданов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 46, март 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Семейство Мангусти (Herpestidae) са дребни хищници, широко разпространени из цяла Африка, югоизточна Азия и Близкия изток. Доскоро влизащи в състава на Вивери (Viverridae), бяха отделени в самостоятелно семейство на базата на нови ДНК анализи. Съществуват две съвременни подсемейства (Herpestinae и Mungotinae), 15 рода, 34 вида и най- малко 84 подвида. Два вида са Уязвими, няма изчезнали от 1600 г. насам. Въпреки че много от представителите са известни със своята многочисленост и социална организация, някой отделни видове, като Либерийската мангуста (Liberiictis kuhni), Селоусовата мангуста(Paracynictis selousi), Мелеровата мангуста (Rhynchogale melleri) и Мангустата на Дибовски (Dologale dybowskii) са изключително редки и са познати на науката едва от няколко екземпляра.

 

Ключови думи:  

Семейство Мангусти, Herpestidae