Семейство Хиени (Hyaenidae)

Семейство Хиени (Hyaenidae)

 

Автор:

Константин Йорданов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 51, октомври 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Ето че стигнахме до последната тема посветена на разред Хищници – семейство Хиени (Hyaenidae). Разбира се, остават морските представители от надсемейство Pinnipedia – Phocidae (тюлени), Odobenidae (моржове) и Otariidae (морски лъвове), но ми се иска първо да бъде публикувана последната класификация и тогава да ги представим тук. Съвсем скоро очаквам «Handbook of the Mammals of the World vol. II – Hoofed mammals» и ще се постарая да ви представя изцяло новата таксономия на семейство Bovidae (Кухороги), базирана на Филогенетичната концепция за вида (Phylogenetic Species Concept). Тук съм написал малко повече по въпроса.

 

Ключови думи:  

Семейство Хиени (Hyaenidae)