Семейство Eupleridae или хищниците на Мадагаскар

Семейство Eupleridae или хищниците на Мадагаскар

 

Автор:

Константин Йорданов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 40, септември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Искам да ви представя едно доскоро обвито в мистерия семейство от разред Хищници. Eндемичното за четвъртия по-големина остров в света, Eupleridae.То включва 7 рода, 8 вида (общо 13 подвида ), един наскоро открит представител ( Salanoia durrelli ) и изчезналата преди няколко хил. години Гигантска фоса (Cryptoprocta spelea). Един вид е записан като застрашен (Endangered), а три като уязвими (Vulnerable) в IUCN. В хода на таксономичната им история, на базата главно на конвергентни признаци, са поставяни в 3 различни семейства: Котки – Felidae (Cryptoprocta), Виверови -Viveridae (Fosa и Eupleres) и Мангусти – Herpestidae (Galidia, Galidictis,Salonia и Mungotictis). Обединяването си в един таксон, дължат на новите молекулярни изследвания, които показват общ наследник попаднал на острова преди 18-24 мил. години.

 

Ключови думи:  

Семейство Eupleridae,  хищниците на Мадагаскар