Семейство Енотови (Procyonidae)

Семейство Енотови (Procyonidae)

 

Автор:

Константин Йорданов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 48, май 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Кучетата (Canidae) са най-разпространените представители на разред Хищници в света. Присъстват на всички континенти, с изключение на Антарктида. Срещат се от тропическите джунгли, през саваните, пустините, умерените гори до алпийските зони и вечния север. Особено редките Лисица на Дарвин (Lycalopex fulvipes) и Островна сива лисица (Urocyon littoralis) населяват съвсем малки ареали, изолирани на отделни острови, докато нашата Червена лисица (Vulpes vulpes), покрива хабитат от около 70 млн. км2 . Съществуват 13 съвременни рода и 35 вида (общо 172 подвида). Три вида са Критично Застрашени (Critically Endangered), 3 са Застрашени (Endangered),а 1 вид и 5 подвида са изчезнали от 1600 г. насам. Молекулярния часовник показва отделяне на Кучетата от другите представители на Carnivora преди 50 млн. г. , а някой от съвременните видове се появяват още преди 300 000 г.

 

Ключови думи:  

Семейство Енотови, Procyonidae