Семейство Енотови (Procyonidae)

Семейство Енотови (Procyonidae)

 

Автор:

Константин Йорданов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 47, април 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Семейство Енотови (Procyonidae) са малки и средни хищници, характерни за Западното полукълбо. Обитават всякакъв вид гористи местности, а някой видове се срещат в градските зони. Последните проучвания разделят семейството на 6 рода, 11 вида и най- малко 78 подвида. Един вид е Критично застрашен (Козумелски енот -Procyon pygmaeus), няма изчезнали видове от 1600г. насам, а новооткрития през 2006 г. Андски олинго, все още не е описан от науката. В последните години таксономията на Procyonidae претърпя драматични промени.

 

Ключови думи:  

Семейство Енотови, Procyonidae