Семантичните понятия в интегрираните маркетингови комуникации

Семантичните понятия в интегрираните маркетингови комуникации

 

Автор:

Ваня Бабанин

 

 

Списание „Българска наука“

брой 82, октомври 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Когато се анализира писмен текст, картина или друг културен обект или събитие – например интегрираните маркетингови комуникации в автомобилния бранш – семиотичната цел е първо да се разгледа като цяло и тогава да се пристъпи към анализ на сегментите, на съставните части. Първо и най-важно условие при работата със сегментите е, че семиотикът не трябва да изолира детайлите произволно или самоцелно, а по-скоро трябва да се увери, че всяка отделна част се разглежда като част от цялото.

 

Ключови думи:  

Семантичните понятия в интегрираните маркетингови комуникации