Сегашно и бъдещe развитие на принтируема и гъвкава електроника

Сегашно и бъдещe развитие на принтируема и гъвкава електроника

 

Автор:

Даниел Стоянов

 

 

Списание “Българска наука”

брой 86, февруари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Още преди десетилетия, няколко иновативни компании представиха принтируеми, гъвкави и разтегливи (PFS, от английски Printable, Flexible, Stretchable) електроника и сензори, но едва сега поради популяризирането на преносимите и смарт технологии PFS технологиите предизвикаха значителен интерес от страна на потенциални инвеститори. Евтини, здрави и високопроизводителни, малки на обем сензори и датчици са потенциална ниша за нов голям пазар, за който се прогнозира,че до 2015г. ще е на стойност 340 милиарда долара.

 

Ключови думи:  

развитие на принтируема и гъвкава електроника