Сдружение Чигот – Исторически Възстановки

Сдружение Чигот – Исторически Възстановки

 

Автор:

Ясен Ненков

 

 

Списание „Българска наука“

брой 43, декември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През 2004г. във Варна група ентусиасти слагат началото на нещо, което впоследствие ще надхвърли и най- смелите им очаквания. „Чигот” е организация, чиято основна цел са средновековни исторически възстановки. Името на сдру- жението идва от старобългарската дума за мечоносец – чигот, елитен воин. За няколко години групата се разраства, като към момента членовете му са около тридесет и са от цяла България – София, Варна, Пловдив, Ямбол и др. Списъкът с участия не спира да расте.

 

Ключови думи:  

Сдружение Чигот, Исторически Възстановки