Scientix, общност за научно образование в Европа

Scientix, общност за научно образование в Европа

 

Автор:

О. Йорданов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 72, ноември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В съответствие с целите на Лисабонската декларация и с утвърждаването от Европейската Комисия, че има нужда от насърчаване на по-широко проучване на методологиите в областта на научното образование в началните и средните училища и за подкрепа на мрежите на учителите, от декември 2009 г. стартира нова, уеб-базирана информационна платформа за научно образование в Европа – Scientix. Нейната цел беше да се осигури редовно разпространение и споделяне на постигнатия напредък, ноу-хау и най-добрите практики в областта на научното образование и да обезпечи механизъм за обратна връзка. Scientix е

 

 

Ключови думи:  

Scientix, общност за научно образование в Европа